Izbor - Kosmet, 2007 / 07 / 27 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2007 / 07 / 27
Izbor - Kosmet, 2007 / 07 / 27

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; Carla Del Ponte; national unification; Albanians; border; independence; northern Kosovo; referendum; Priština-Belgrade; Moscow; Preševo; Mitrovica; Russia;
Summary/Abstract: SCENARIO «B» I VARIJANTE «B1», «B2», «B3»,... (Express - Priština) «GUBITAK» KARLE DEL PONTE (Infopress - Priština) KLINAKU: «NACIONALNO UJEDINJENJE JE JEDINO REŠENJE ZA ALBANSKO PITANJE» (Koha ditore - Priština) ČEKU: «UKOLIKO SE PROMENE GRANICE, NE ZNAM GDE ĆEMO SE ZAUSTAVITI» (Lajm - Priština) NEZAVISNO KOSOVO I «SEVERNA REPUBLIKA»! (Start - Tirana) GORKA SRPSKA POBEDA I ALBANSKI REFERENDUM (Inopress - Priština) SRPSKA UCENA PREKIDANJEM DIPLOMATSKIH ODNOSA (Gazeta shqiptare - Tirana) KONFERENCIJA O STATUSU KOSOVA, U SEPTEMBRU, U PARIZU? (Zeri - Priština) KADA POČINJE DA TEČE ROK OD 120 DANA ZA DODATNE RAZGOVORE PRIŠTINA-BEOGRAD? (Zeri - Priština) PORUKA KOJA IZAZIVA MOSKVU (Infopress - Priština) KOSOVO U MILOSTI I NEMISLOSTI VELIKIH SILA (Radio «Kosova e lire» - Priština) NEZAVISNOST «ANTE PORTAS» (Koha ditore - Priština) GLASANJE ILI PROCEP? (Koha ditore - Priština) BUGAJSKI: «KOSOVO DA SE SAMOOPREDELI» (Koha ditore - Priština) GLAVA ZA GLAVU: PREŠEVO ZA LEPOSAVIĆ! (Lajm - Priština) SA ZAPADNIM SILAMA (Express - Priština) KOSOVO NEĆE POSTATI NEZAVISNO SVE DOK NE BUDE STAVLJENA VAN SNAGE ODLUKA BADINTEROVE KOMISIJE (Start - Tirana) BEZ MITROVICE - KOSOVO ĆE BITI DRŽAVA BEZ SOPSTVENE DUŠE (55 - Tirana) PROCES BEZ «VOZNOG REDA» (Infopress - Priština) STATUS KOSOVA NA MEĐUNARODNIM RASKRŠĆIMA (Lajm - Priština) OČEKUJU SE TEŠKI RAZGOVORI ZAPAD-RUSIJA U KONTAKT GRUPI (Zeri - Priština)

  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2007
  • Language: Serbian