Izbor - Kosmet, 2007 / 02 / 16 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2007 / 02 / 16
Izbor - Kosmet, 2007 / 02 / 16

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; FBKSH; Ahtisaari plan; model; independence; BiH; Belgrade; Albanians; northern Kosovo;
Summary/Abstract: FBKSH – Promemorija (Dervina.com) ZATVARANJE U PAKET (Epoka e re – Priština) NEDOSTATCI AHTISARIJEVOG PLANA (Epoka e re – Priština) U IME AHTISARIJA (Express – Priština) NE ŽELIMO KOSOVO KAO PALESTINU! (Koha ditore – Priština) KOJI JE TO MODEL? (Express – Priština) NEZAVISNOST TAKO BLIZU, A TAKO DALEKO (Gazeta shqiptare – Tirana) GORE I OD BiH (Epoka e re – Priština) DOZVOLITE BEOGRADU SAMO JOŠ JEDAN «SPECIJAL» NA RTS-u (Koha ditore – Priština) SPASAVANJE KOSOVA OD ALBANACA (Express – Priština) HOD PO OŠTRICI MAČA (Epoka e re – Priština) SEDAM DANA (Koha ditore – Priština) KOME SLUŽI PROTEST NA KOSOVU? (Shqip – Tirana) ŠTA JE «ZAPETLJAO» AHTISARI? (Shqip – Tirana) NOVA TERAPIJA! (Infopress – Priština) EVROPSKI MODEL ZA SEVER KOSOVA (Shqip – Tirana)

  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2007
  • Language: Serbian