Izbor - Kosmet, 2008 / 12 / 12 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2008 / 12 / 12
Izbor - Kosmet, 2008 / 12 / 12

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Security and defense, EU-Legislation, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; border; Belgrade; Boris Tadić; Kumanovo Agreement; EULEX; Ban Ki Mun; EU; northern Kosovo; Vuk Jeremić;
Summary/Abstract: SRBIJA TRAŽI DA SE PRIBLIŽI DO GRANICE (Epoka e re - Priština) ČEMU TEŽI SRBIJA INICIJATIVOM O PROMENI SPORAZUMA? (Zëri - Priština) “ALL OUT” - IZAZVANO SA “NEKOLIKO NJIH UNUTRA” (Express - Priština) JOŠ JEDNA PROVOKACIJA BEOGRADA (Koha ditore - Priština) TADIĆEVI ZVIŽDUCI (Start - Tirana) OPASNOST OD REVIDIRANJA KUMANOVSKOG SPORAZUMA (Telegrafi - Priština) NAREDBE I SUGESTIJE (Express - Priština) POMANJKANJE PRETNJE (Shqip - Tirana) RACIONALNE ZABRINUTOSTI KOSOVACA (Zëri - Priština) EULEKS, TADIĆ I FOTELJA BAN KI MUNA (Shqip - Tirana) EULEKS NEĆE BITI NEUTRALAN 9. DECEMBRA (Zëri - Priština) RAZBIJANJE ČAŠE (Zëri - Priština) MNOGO BUKE NI OKO ČEGA? (Express - Priština) KOSOVO I EU NEMAJU VREMENA ZA NEUSPEHE (Zëri - Priština) VRUĆ KROMPIR NA SEVERU (Koha ditore - Priština) KONFUZNOST AMBASADORA ILI KONFUZIJA EVROPSKE UNIJE? (Gazeta shqiptare - Tirana) BESKRAJNO SRPSKO LICEMERJE (Tema - Tirana) KORISTI OD NAOPAKE POLITIKE (Zëri - Priština) MILIONI NA KONTU SRBIJE (Express - Priština) “BISERI” VUKA JEREMIĆA U OUN (Zëri - Priština)

  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian