Izbor - Kosmet, 2008 / 11 / 07 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2008 / 11 / 07
Izbor - Kosmet, 2008 / 11 / 07

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Civil Society, International relations/trade, Security and defense, Inter-Ethnic Relations, EU-Legislation, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; national unification; northern Kosovo; civil society; geopolitics; EULEX; Belgrade; weapons; Preoc; integration; Albania; opposition; OUN; international court of justice;
Summary/Abstract: NACIONALNO UJEDINJENJE (Express - Priština) SEVER KONTROLIŠE BIA (Lajm - Priština) NACIONALNA TEŽNJA U CIVILNOM DRUŠTVU (Shqip - Tirana) KONSOLIDACIJA MIRA (Express - Priština) TREBA JOJ REĆI: “IZVRŠILA SI KOLEKTIVNI ZLOČIN”! (55 - Tirana) LENDLEJEV PREDLOG I GEOPOLITIKA (Infopress - Priština) DA LI POSTOJI “PLAN B” ZA RASPOREĐIVANJE EULEX-a NA KOSOVU BEZ SAGLASNOSTI BEOGRADA? (Zëri - Priština) DA LI ĆE SRBI DA SE PRETVORE U SVETI NAROD? (Express - Priština) ILEGALNE STRUKTURE I KPS (Vetëvendosje! - Priština) OTKRIVENO NAORUŽANJE U PREOCU - OPASNOST ZA BEZBEDNOST (Koha ditore - Priština) INTEGRACIJA SRBIJE U EU PRE ALBANIJE BILA BI VELIKA NEPRAVDA (55 - Tirana) EULEX COMPLEX (Zëri - Priština) LOŠE VREME ZA OPOZICIJU (Infopress - Priština) POLITIČKI DIMNJAK! (Lajm - Priština) KOSOVO I IZAZOVI DRŽAVOTVORNOSTI (Epoka e re - Priština) NOVA STRANICA SA SUSEDIMA (Panorama - Tirana) PROBLEMATIČAN DIJALOG OUN-a SA SRBIJOM (Zëri - Priština) NEMOGUĆE JE DA EULEX OSTANE NEUTRALAN U VEZI STATUSA (Koha ditore - Priština) EULEX - NADZORNIK PODELE (Lajm - Priština) SLUČAJ KOSOVA U MEĐUNARODNOM SUDU PRAVDE (ICJ) I PRINCIP SAMOOPREDELJENJA (Express - Priština) BESKRAJNI PREGOVORI (Vetëvendosje - Priština)

  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode