Izbor - Kosmet, 2008 / 06 / 06 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2008 / 06 / 06
Izbor - Kosmet, 2008 / 06 / 06

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Nationalism Studies, EU-Legislation, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; investments; OUN; republic; Sarajevo 1914; Priština 1999; Beograd 2003; UNMIK; Russia; international; nationalism; EULEX;
Summary/Abstract: VLADA NE ZNA ZA SRPSKE INVESTICIJE NA KOSOVU (Koha ditore - Priština) REPUBLIKA ...OUN-a (Kosova sot - Priština) SARAJEVO 1914., PRIŠTINA 1999. I BEOGRAD 2003. GODINE (Zëri - Priština) POSLEDNJI UDAR ZA UNMIK? (Zëri - Priština) HAOSISTAN! (Koha ditore - Priština) VRH OUN ĆE PONUDITI SPORAZUM BEOGRADU U OKVIRU REKONFIGURISANJA UNMIK-A? (Zëri - Priština) U KOM PRAVCU IDE KOSOVO SA PLANOM “AHTISARI”? (Radio “Kosova e lirë” - Priština) KOSOVO, ZAPAD, RUSIJA I STALJINGRAD (Zëri - Priština) PRAVO I ISTORIJA SU NA STRANI HRVATSKE U SUĐENJU SA SRBIJOM (Gazeta shqiptare - Tirana) U OČEKIVANJU PREDLOGA GENERALNOG SEKRETARA OUN (Zëri - Priština) NEZAVISNO KOSOVO OMETAJU MEĐUNARODNI FAKTORI (Sot - Tirana) ČETIRI VLASTI U JEDNOJ DRŽAVI (Lajm - Priština) ČEŠKE LEKCIJE KOJE NISU NAUČENE U BEOGRADU (55 - Tirana) NACIONALIZAM I SRPSKA DIPLOMATIJA (Epoka e re - Priština) FORMIRANJE DRŽAVE NASUPROT FORMIRANJU NACIJE (Koha - Skoplje) “DVOSTRUKI KLJUČ” BOSNE - EULEX I UNMIK NA KOSOVU (Zëri - Priština) RADIKALNA SRPSKA DELOVANJA MOGU DA DESTABILIZUJU KOSOVO I REGION (Epoka e re - Priština) INDIFERENTNOST KOJA KOMPLIKUJE SITUACIJU (Start - Tirana) ODLUČNOST I STABILNOST (Zëri - Priština) KOMPJUTERIZOVANA ŠKOLA I KOVERTA “DEBELA” 10 cm (Infopress - Priština) SRBIJA JE TAMO GDE JE I BILA (Shekulli - Tirana)

  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian