Izbor - Kosmet, 2008 / 05 / 30 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2008 / 05 / 30
Izbor - Kosmet, 2008 / 05 / 30

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Government/Political systems, EU-Legislation, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; Mitrovica; Albanians; government; northern Kosovo; veto; census; EULEX; UNMIK; verbal act; Albania-Kosovo;
Summary/Abstract: MITROVICA - EKONOMSKA METROPOLA? (Kosova sot - Priština) NIJE KASNO DA SE ALBANCI DOZOVU PAMETI (Tema - Tirana) NAIVNOST KOSOVSKOG RUKOVODSTVA I NALIČJE SRPSKE POLITIKE (Radio ”Kosova e lirë” - Priština) OBOŽAVANJE FORME - ODBIJANJE SADRŽAJA (Koha - Skoplje) FORMIRANJE VLADE I ”PRIČA O REPI” (55 - Tirana) SEVER POD “OKUPACIJOM” ŠVERCERA (Kosova sot - Priština) MEĐUNARODNO KLUPKO NA KOSOVU (Zëri - Priština) VETO NIJE MOĆ (Infopress - Priština) KADA ĆE BITI ORGANIZOVAN POPIS STANOVNIŠTVA NA KOSOVU? (Zëri - Priština) EULEX ILI UNMIK, PITANJE JE SAD?! (Shqip - Tirana) ZAŠTO UNMIK NE UHAPSI AUTORE TEŠKIH INCIDENATA OD 19. FEBRUARA I17. MARTA? (Zëri - Priština) SUČELJAVANJE SA SEVERNIM FEUDOM (Panorama - Tirana) VERBALNI DELIKT I 2008. GODINA (Zëri - Priština) “BADOVCI 2” UGROŽAVA SUVERENITET (Infopess - Priština) NEMA MESTA ZA UNMIK U NOVOM USTAVU KOSOVA (Zëri - Priština) ODNOSI ALBANIJA-KOSOVO I KOSOVSKI ZAKONODAVNI MRAK (Express - Priština) POLITIČKE POSLEDICE I BEZBEDNOSNA ISKUŠENJA (Zëri - Priština) DOSTA VIŠE NAMETANJA! (Koha ditore - Priština) ŠTETNI DUALIZAM (Standard - Tirana) SRPSKA DVOLIČNOST (Infopress - Priština) KOSOVSKA KONSPIRACIJA (Koha ditore - Priština) UNUTRAŠNJI NEPRIJATELJ (Lajm - Priština)

  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian