Izbor - Kosmet, 2008 / 02 /01 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2008 / 02 / 01
Izbor - Kosmet, 2008 / 02 /01

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Security and defense, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; hatred; integration; independence; Serbia reaction; national unification; EU administration; Russia; Bruxelles; Belgrade; embargo;
Summary/Abstract: MRŽNJE I INTEGRACIJA - NA KLACKALICI (Zëri - Priština) REAGOVANJE SRBIJE POSLE PROGLAŠENJA NEZAVISNOSTI KOSOVA (Ndryshe - Tirana) DA LI SE VRAĆA HLADNI RAT? (Start - Tirana) PONOVNO NACIONALNO UJEDINJENJE NIJE ZABRANJENO VOĆE! (Ndryshe - Tirana) DUALIZAM U GOSTOPRIMSTVU (Zëri - Priština) ZVANIČNA (NE)UPOTREBA OKUPATORSKOG REČNIKA (55 - Tirana) BEZUMNA POLITIKA (Zëri - Priština) KOSOVO POD ADMINISTRACIJOM EU (Radio “Kosova e lirë” - Priština) SRPSKA IGRA SA RUSIJOM I ZBUNJENI ZAPAD (Zëri - Priština) SUDBINA SEVERA (Kosova sot - Priština) UŽAS BRISELA I REALNOST BEOGRADA (Zëri - Priština) BUDUĆI PREDSEDNIK SRBIJE I VELIKA KONFUZIJA SRPSKOG DRUŠTVA (Zëri - Priština) ŠTO PRE TO BOLJE (Zëri - Priština) SRBIJA NEĆE STAVITI EMBARGO KOSOVU (Express - Priština) SRBIJA NA PRAGU IZOLACIJE (Kosova sot - Priština) KOSOVO OD “UNUTRAŠNJEG PITANJA JUGOSLAVIJE” DO “PROBLEMA EVROPE" (55 - Tirana) ODBROJAVANJE DANA (Koha ditore - Priština) KOSOVO NA ZAPADU, SRBIJA NA ISTOKU (Express - Priština) NEJASNO PROLEĆE (Koha ditore - Priština) KUDA? (Infopress - Priština) ŠTA NE TREBA DA RADI SRBIJA? (Shqip - Tirana)

  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian