Diagnosis of middle school students' competences - environmental subjects (2011) Cover Image

Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze (2011)
Diagnosis of middle school students' competences - environmental subjects (2011)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Social Sciences, Education, School education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: environmental subjects; education; Poland
Summary/Abstract: Raport podsumowujący wyniki badania „Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów” w zakresie przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w listopadzie 2011 r. wśród uczniów trzecich klas gimnazjów. Badanie jest realizowane corocznie jesienią przy okazji diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów przygotowywanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne. W raportach szczegółowo przeanalizowano wyniki oraz przedstawiono słabe i mocne strony umiejętności uczniów. Wyniki badania przedyskutowano z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu. Raporty, zawierające także psychometryczne właściwości zadań wykorzystanych w badaniu przekazano Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowym komisjom egzaminacyjnym. Obecnie trwają prace związane z analizą wyników i przygotowaniem raportu z II etapu badania, tj. „Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów 2012”. Raporty przyczyniające się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badania realizacji podstawy programowej

  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish