Environmental subjects in selected countries. Report from study visit in England Cover Image

Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach. Raport z wizyty studyjnej w Anglii
Environmental subjects in selected countries. Report from study visit in England

Author(s): Joanna Lilpop, Urszula Poziomek
Subject(s): Social Sciences, Education, School education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: education; study visit; UK
Summary/Abstract: W styczniu 2011 roku członkowie Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE (PPP IBE) zrealizowali wizytę studyjną w Finlandii. Wybór kraju był podyktowany kilkoma czynnikami, z których najważniejszym były bardzo wysokie wyniki w dziedzinie przedmiotów przyrodniczych (Science) uzyskiwane przez fińskich uczniów w kolejnych cyklach międzynarodowego badania PISA (Programme for International Student Assessment). Celem wizyty było zbadanie, jakie elementy pracy fińskiej szkoły, w szczególności w obszarze dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, mogą przyczyniać się do tego sukcesu.Stosowane w czasie wizyty studyjnej metody to nieuczestnicząca, jawna obserwacja zajęć edukacyjnych w szkołach na poziomie ISCED 2 (w Polsce etap gimnazjum) i wywiady indywidualne z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i dyrektorami tych szkół oraz pracownikami instytucji zajmujących się edukacją szkolną i badaniami edukacyjnymi.W efekcie uzyskano obraz fińskiej edukacji przyrodniczej, nastawionej na rozwijanie umiejętności posługiwania się metodą naukową, ale również na budzenie zainteresowania uczniów środowiskiem przyrodniczym i – nade wszystko celem jest wszechstronny rozwoj ucznia, w tym rozwój jego kompetencji spolecznych.

  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish