Report on the State of Education 2010. A Society on the Road to Knowledge Cover Image

Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy
Report on the State of Education 2010. A Society on the Road to Knowledge

Contributor(s): Michał Federowicz (Editor), Michał Sitek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Preschool education, School education, Vocational Education, Adult Education, Higher Education , History of Education, Educational Psychology, State/Government and Education, Inclusive Education / Inclusion, Sociology of Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: education; knowledge; society
Summary/Abstract: Głównym celem raportu jest wzmocnienie szerokiej publicznej debaty zarówno na temat samej edukacji, jak i jej znaczenia w działaniach rozwojowych. W Raporcie o stanie edukacji 2010 zebrano informacje dotyczące zmian, jakie zaszły w edukacji, w ciągu ostatnich 15 lat, ze szczególnym naciskiem na edukację ogólną. W poszczególnych rozdziałach poruszono kwestie dot. wykształcenia społeczeństwa polskiego, uczestnictwa w edukacji formalnej, finansowania edukacji, demografii, jakości edukacji, nauczaniu matematyki, nauczycielom, spójności społecznej w kontekście edukacji oraz sprawom związanym z powiązaniem edukacji z rynkiem pracy.

  • Page Count: 361
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish