Poznan Participatory Budget - Analysis and Recommendations Cover Image

Poznański Budżet Obywatelski – Analiza i rekomendacje
Poznan Participatory Budget - Analysis and Recommendations

Author(s): Paweł Głogowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Civil Society, Governance, Public Administration
Published by: Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Keywords: participatory budget; participatory budgeting; Poznan; Improve Poznan; civil society
Summary/Abstract: Zaledwie w ciągu trzech lat odkąd Sopot po raz pierwszy wprowadził tzw. budżet obywatelski(BO) w roku 2012, w dziesiątkach miast w całej Polsce stał się on jednym z najbardziej popularnychinstrumentów partycypacji mieszkańców w kwestiach zarządzania częścią budżetumiejskiego.W tym samym czasie zaszły również dwa bardzo ciekawe, acz odwrotne procesy. Z jednejstrony zauważyć można zjawisko przeistaczania się jawnego sceptycyzmu władz samorządowychwzględem idei budżetu obywatelskiego w niespodziewany hurraoptymizm. Z drugiejstrony natomiast, część z początku optymistycznie nastawionych społeczników i aktywistówmiejskich, nierzadko lobbujących za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego we własnymmieście, przeszło do najbardziej krytycznie nastawionej grupy mieszkańców, argumentująciż zaangażowanie w budżet partycypacyjny odciąga uwagę od pełnego budżetu miejskiego.

  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish