Plenary Session of the National Council of Young Pioneers' Organization on May 18, 1976 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 4.50 €

Plenara Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor din 18 Mai 1976
Plenary Session of the National Council of Young Pioneers' Organization on May 18, 1976

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: INFORMARE cu privire la modul în care se înfăptuieşte Programul de activitate ideologică al partidului de către Organizaţia Pionierilor (Information on how the program is administered by ideological activitiesw of the Party Organization oft he Pioneers) PLAN DE MĂSURI privind îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice şi cultural-educative în rîndul pionierilor şi şcolarilor, corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul al Xl-lea al P.C.R. (Plan of measures on improvement of political-ideological and cultural and educational activities among the pioneers and schoolchildren, appropriate tasks set by the Eleventh Congress of P.C.R.)

  • Page Count: 43
  • Publication Year: 1976
  • Language: Romanian