PROJECT: "Equal Opportunities for Women and Men in Politics" - Media Report Cover Image

PROJEKAT: "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" - Medijski izvještaj
PROJECT: "Equal Opportunities for Women and Men in Politics" - Media Report

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Gender Studies, Social differentiation, Social Norms / Social Control, Sociology of Politics
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Summary/Abstract: U okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" u periodu od jula do oktobra 2012. provedena je i medijska kampanja, ujedinjenim resursima sa četiri različita projekta, koje je koordinirala organizacija Udružene žene Banja Luka. Iako su sredstva za ovu aktivnost bila prilično ograničena, partnerske organizacije su uspjele skrenuti pažnju lokalnih i nacionalnih medija na svoje aktivnosti.Organizacije koje su učestvovale u kampanji u okviru projekta «Jednake mogućnosti» su: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Institut za razvoj mladih Kult Sarajevo, Udružene građanke Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać i Krajiška suza Sanski Most.Organizacije koje su također učestvovale u projektu, a koordinirale su ih Udružene žene Banja Luka su: Helsinški parlament građana Banja Luka, Horizonti Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Fondacija Cure Sarajevo, Budućnost Modriča, Most Višegrad, Ženski Centar Trebinje, Prava za sve Sarajevo, Duvanjke Tomislavgrad, Žene ženama Sarajevo.Zbog specifičnih okolnosti nastalih odgađanjem izbora za januar 2013., partnerska organizacija Forma F Mostar pomjerila je medijsku kampanju za taj period.Ova kampanja obuhvatala je aktivnosti četiri projekta, «Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politid», u sklopu projekta "Doprinos ustavnoj reformi u BiH" podržanog od strane ambasade Švicarske i Švicarskog ureda za saradnju u Bosni i Hercegovini, «Žena i pravo danas», podržan od fondacije Kvinna till Kvinna Švedska, «Unapređenje sudjelovanja žena u vlasti i rodno odgovorne politike u Bosni i Hercegovini - 2012», podržan od fondacije Rosa Luxembourgh za jugoistočnu Evropu, Njemačka i «Osnaživanje žena BiH za političke i društvene promjene», podržan od Fonda otvoreno društvo BiH.Gledano iz perspektive medijske vidljivosti ovaj period je imao tri ključne aktivnosti oko kojih su se i pojačavale medijske aktivnosti: 1. konferencija za medije u Sarajevu kojom je najavljena kampanja, održana 19. jula 2012., 2. prve ulične akcije u devet gradova (Sarajevo, Bosansko Grahovo, Bratunac, Bijeljina, Banja Luka, Zenica, Modriča, Višegrad, Sanski Mosti) održane pred sami početak izborne kampanje 06. septembra, 2012., te 3. ulična akcija neposredno pred predizbornu šutnju, 04. oktobra, 2012. u 11 gradova (Sarajevo, Bosansko Grahovo, Bratunac, Bijeljina, Banja Luka, Zenica, Modriča, Višegrad, Bihać, Sanski Most, Tuzla).

  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode