Court practices analysis in family disputes and recommendations for proceedings - manual Cover Image

Analiza sudske prakse u porodičnim sporovima i preporuke za postupanje - Priručnik
Court practices analysis in family disputes and recommendations for proceedings - manual

Author(s): Faruk Latifović, Majda Halilović, Džamna Duman Vranić, Suzana Bubić
Subject(s): Civil Law, Family and social welfare, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; family disputes; court practices; proceedings recommendations; manual;
Summary/Abstract: U okviru Projekta “Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini”, Atlantska inicijativa je formirala stručni Panel sudija/sutkinja (Svi izrazi upotrijebljeni u muškom gramatičkom rodu u ovom Priručniku odnose se bez diskriminacije i na žene) u cilju izrade preporuka i analize sudske prakse u oblasti porodičnopravnih sporova. Predmet teorijskih razmatranja i analize prakse, doduše, nisu svi sporovi iz oblasti porodičnog prava, već samo oni vezani za razvod braka, a od sporova nastalih u oblasti roditeljskog prava oni koji nastaju u vezi s ostvarivanjem roditeljskog staranja/vršenja roditeljskog prava u slučaju odvojenog života roditelja i održavanjem ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja, bilo da se o njima odlučuje u adhezionom postupku uz bračne sporove, bilo u samostalnom postupku. Ovu drugu grupu sporova kraće ćemo označavati kao sporove o staranju o djetetu nakon razvoda braka, a postupke u tim sporovima kao postupke odlučivanja o staranju o djetetu nakon razvoda braka. Priručnik je prvi materijal ove vrste i namijenjen je prije svega sudijama, ali i cijelom pravosuđu, studentima prava, akademskoj zajednici te domaćim i međunarodnim organizacijama zainteresovanim da rade na boljem razumijevanju ove problematike i unapređenju sudske prakse u oblasti porodičnog prava. Priručnik je podijeljen u šest poglavlja. U prvom poglavlju predmet razmatranja su rodne predrasude u postupcima razvoda braka i o ostvarivanju roditeljskog staranja; Drugo poglavlje sadrži pregled relevantnih međunarodnih izvora koji se odnose na roditeljsku odgovornost i najbolji interes djeteta; U trećem poglavlju prezentirani su, s teorijskog aspekta te u kontekstu opših komentara Komiteta za prava djeteta i domaćeg prava, principi Konvencije o pravima djeteta – najbolji interes djeteta te pravo na saslušanje djeteta i uvažavanje njegovog mišljenja; U okviru četvrtog poglavlja analizirano je zakonsko uređenje roditeljskog staranja, odnosno roditeljskog prava u Bosni i Hercegovini, domaća sudska praksa u ovoj oblasti i predmeti s međunarodnim elementom; U petom poglavlju dat je prikaz referentne prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda Evropske unije; Šesto poglavlje sadrži ključne preporuke Panela proistekle iz razmotrene sudske prakse u Bosni i Hercegovini Atlantska inicijativa se zahvaljuje učesnicama i učesnicima Panela, koji su svojim znanjem i posvećenošću radnom procesu doprinijeli da pravosuđe u Bosni i Hercegovini postane bogatije za još jedan značajan resursni materijal. Sastanke Panela i izradu ovog priručnika podržala je Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini kroz projekat Rod i pravosuđe.

  • Page Count: 94
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian