The Criminal Offense of Inciting National, Racial and Religious Hatred, Discord or Intolerance: Imprecision of The Norm and Problems in Its Practical Application in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti: Nepreciznost norme i problemi u njenoj praktičnoj primjeni u Bosni i Hercegovini
The Criminal Offense of Inciting National, Racial and Religious Hatred, Discord or Intolerance: Imprecision of The Norm and Problems in Its Practical Application in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Criminal Law, Criminology
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; criminal offense; hatred; incitement of hatered; norms and problems; practical application;
Summary/Abstract: Razlike u propisivanju krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti (u daljnjem tekstu: izazivanje mržnje), neprecizne formulacije i nedostatak definicija ključnih termina u zakonskom opisu tog djela u četiri važeća krivična zakona u Bosni i Hercegovini otežavaju efikasno i konzistentno procesuiranje počinilaca ovog krivičnog djela.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian