Towards Proactive Transparency in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ka proaktivnoj transparentnosti u Bosni i Hercegovini
Towards Proactive Transparency in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, International Law, Information Architecture, Public Administration, Public Law, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; corruption; transparency; proactive transparency;
Summary/Abstract: Zakoni o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) u BiH trebaju se mijenjati. To potvrđuju brojne analize i rasprave, koje već godinama ukazuju na manjkavosti sadašnjeg državnog i entitetskih zakona. Između ostalog, žalbeni postupak u slučaju kada nadležno javno tijelo odbije pristup informaciji trenutno nije dovoljno definiran zakonima. Iako se ZOSPI-ji primjenjuju kao lex specialis, brojni zakoni koji su kasnije usvojeni u praksi ograničili su pristup informacijama. Test javnog interesa, koji predviđaju sva tri zakona, arbitrarno se primjenjuje u praksi, a pristup informacijama često se neosnovano odbija koristeći zakonom definirane izuzetke kao razlog. Istovremeno, pokrenuta procedura za izmjenu postojećeg državnog zakona početkom 2013. godine, aktualizirala je raspravu o neophodnosti utvrđivanja balansa u sadašnjem zakonodavstvu između prava na pristup informacijama i prava na privatnost, a u skladu s međunarodnim standardima. U debati o pravu na pristup informacijama u BiH manje je pažnje posvećeno proaktivnom objavljivanju informacija u posjedu javnih vlasti. Ovaj policy memorandum ističe razloge zbog kojih bi se ovaj princip trebao ozbiljnije razmotriti i primijeniti u BiH, posebno u svjetlu nove inicijative za usklađivanje ZOSPI-ja na državnom nivou sa Konvencijom o pristupu službenim dokumentima Vijeća Evrope.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian