Prosecution of Hate Crimes in Bosnia and Herzegovina: Problems in Prosecutorial Practice Cover Image

Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: problemi u tužiteljskoj praksi
Prosecution of Hate Crimes in Bosnia and Herzegovina: Problems in Prosecutorial Practice

Author(s): Azra Kuči
Subject(s): Criminal Law, Civil Society, Security and defense, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; hate crimes; prosecution; prosecutorial practice; problems; police; civil society;
Summary/Abstract: Polazeći od postojeće zakonske regulative koja se odnosi na krivična djela počinjena iz mržnje, Analitika je provela istraživanje s ciljem da identificira neke od ključnih problema sa kojima se tužitelji u Bosni i Hercegovini suočavaju u praksi procesuiranja ovih krivičnih djela. Istraživanje je pokazalo da se problemi javljaju već na početku istrage, i to zbog nedostataka u policijskim izvještajima. Poteškoće za tužitelje i policiju uzrokuje i nepostojanje zvaničnih indikatora za prepoznavanje predrasude kao motiva. Nadalje, postoji percepcija sveprisutnosti različitih manifestacija mržnje i predrasuda, što dovodi do poteškoća u razlikovanju bitnih od manje bitnih incidenata počinjenih iz mržnje. Prisutni su i problemi praktične prirode, među kojima prednjači nedostatak edukacije iz ove oblasti, te nedostupnost relevantne literature i primjera iz uporedne sudske prakse. Značajan faktor koji utječe na neadekvatno procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini su i strukturalni problemi, koji se ogledaju u nepostojanju protokola o postupanju u ovim predmetima, te manjku saradnje tužiteljstava i policije sa akterima civilnog društva.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian