Partnership for Open Government and Action Planning: Approach, Challenges and Practices Cover Image

Partnerstvo za otvorenu vlast i akciono planiranje: pristup, izazovi i prakse
Partnership for Open Government and Action Planning: Approach, Challenges and Practices

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Policy, planning, forecast and speculation
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BIH; governance; open government; partnership; approach; challenges; practices; action planing;
Summary/Abstract: Dvadeset četvrtog septembra, u sjedištu Ujedinjenih nacija, Partnerstvo za otvorenu vlast zvanično je poželjelo dobrodošlicu Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: BiH) kao svojoj 65. zemlji članici. Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership - OGP) je međunarodna dobrovoljna inicijativa ustanovljena na principima transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti. Pokrenuto 2011. godine kako bi pružalo međunarodnu platformu za domaće reformatore odlučne da svoje vlade učine otvorenijim, odgovornijim te pristupačnijim za građane, Partnerstvo je naraslo od osam do 65 zemalja članica. U svim tim zemljama, vlada i civilno društvo zajednički rade na razvoju i implementiranju ambicioznih reformi za otvorenu vlast. Danas postoji preko 2000 inicijativa koje implementiraju razne zemlje u okviru Partnerstva, a sve kako bi svoje vlade učinile otvorenijim i odgovornijim. Zemlje članice su se pridruživale u različitim trenucima, tako da neke od njih sada implementiraju svoj drugi akcioni plan, neke prvi, a najnovije članice, uključujući BiH, će tek razvijati svoj prvi akcioni plan. Očekuje se da će BiH predati svoj prvi akcioni plan do kraja juna 2015. godine. S obzirom na to da BiH počinje raditi na svom prvom akcionom planu, ovaj policy memorandum ima za cilj skicirati ključne elemente tog procesa i predložiti moguće pravce pristupa procesu akcionog planiranja u BiH.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian