Survey Results: Continued Trend of Distrust Of Citizens in Political Parties and Government Institutions in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Rezultati ankete: Nastavljen trend nepovjerenja građana u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini
Survey Results: Continued Trend of Distrust Of Citizens in Political Parties and Government Institutions in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Politics and society
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; government; governance; political parties; distrust; survey results;
Summary/Abstract: Trend nepovjerenja građana naspram institucija vlasti i političkih partija nastavljen je i u 2015. godini, i sličan je rezultatima istraživanja iz 2013. i 2014. godine. Kako pokazuju rezultati za 2015. godinu, predstavljeni u grafikonu 1, vidljivo je da se nekoliko institucija izdvaja po nivou nepovjerenja građana prema njima. Većina građana najmanje vjeruje političkim strankama: u 2015. čak je 62,3% građana navelo da uopće nema povjerenja u političke stranke, dok kombinirano sa stavom “nemam previše povjerenja” (14,9%), ukupan broj onih koji koji ne vjeruju političkim strankama iznosi 77,2%. U ovu kategoriju spada i niz drugih institucija prema kojima uopće nema povjerenja više od 50% ispitanika: kantonalni parlament (51%), kantonalna vlada (52,2%), državna vlada (52,8%), entitetska vlada (51,5%), državni parlament (50,3%) i entitetski parlament (49,6%).

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian