International Aid and Media Democratization in The Western Balkans: Lessons Learned Cover Image

Međunarodna pomoć i demokratizacija medija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije
International Aid and Media Democratization in The Western Balkans: Lessons Learned

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Media studies, Regional Geography, Communication studies, International relations/trade, Policy, planning, forecast and speculation
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: Western Balkans; media; democratization; international aid; lessons learned;
Summary/Abstract: Ovaj policy memo sumira ključne nalaze komparativnog istraživačkog projekta koji je ispitivao vezu između međunarodne pomoći medijima i demokratske transformacije medija u pet zemalja zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Svrha je projekta doprinos boljem razumijevanju faktora koji mogu utjecati na rezultate programa međunarodne pomoći i mehanizama kondicionalnosti usmjerenih na razvoj održivih i funkcionalnih medijskih institucija u zemljama koje prolaze kroz proces demokratizacije. Osim toga, nalazi pružaju uvid u implikacije transponiranja uvoznih institucionalnih modela u medijske sisteme društava u tranziciji na zapadnom Balkanu, te kao takvi mogu u budućnosti poslužiti kao potka sličnih programa pomoći.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian