Research Results on Proactive Transparency of Public Institutions in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Rezultati istraživanja o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini
Research Results on Proactive Transparency of Public Institutions in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Information Architecture, Public Administration, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; public institutions; transparency; information access; survey results;
Summary/Abstract: Proaktivna transparentnost podrazumijeva praksu javnih institucija da samoinicijativno objavljuju informacije koje se nalaze u njihovom posjedu. Ovaj koncept tako predstavlja značajan pomak u odnosu na, sada zastarjeli, pristup koji se isključivo bazira na ostvarivanju prava na informaciju na osnovu specifičnog, pismenog zahtjeva, kako je to trenutno regulirano zakonima o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (BiH). Suprotno tome, proaktivno objavljene informacije dostupne su svim građanima, a ne samo podnosiocima zahtjeva, što u konačnici omogućava veću kontrolu rada institucija i uključenost građana u debate o pitanjima od javnog interesa.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian