Caring for Caregivers: An Analysis of Informal Care Policies in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini
Caring for Caregivers: An Analysis of Informal Care Policies in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Welfare systems, Health and medicine and law, Policy, planning, forecast and speculation
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; informal care; wellfare systems; caregivers; analysis;
Summary/Abstract: Neformalnu njegu čine neplaćene usluge njege pružene u privatnoj sferi domaćinstva, odnosno u sklopu već postojećih veza sa srodnicima, bračnim partnerima, prijateljima ili komšijama. Neformalna njega je nerijetko i jedini vid dugoročne brige koju veliki broj osoba u stanju potrebe uopće može dobiti te predstavlja značajnu i, u međunarodnim praksama, sve zastupljeniju komponentu sistema dugoročne njege. S obzirom na nerazvijenost i brojne nedostatke u formalnom sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH), koji se prvenstveno ogledaju u ograničenom pristupu uslugama i nedostatnim novčanim davanjima korisnicima, teret skrbi o ovim osobama uglavnom je prebačen u sferu neformalne njege. Uprkos tome, neformalni njegovatelji su potpuno zanemareni u politikama dugoročne njege i nemaju nikakvu podršku – u vidu usluga ili novčane kompenzacije – koji bi olakšali zadatak pružanja njege ili poboljšali blagostanje neformalnog njegovatelja.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian