From Collection to Prevention - Preconditions for Comprehensive Gathering of Information on Discrimination in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Od evidencije do prevencije: pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini
From Collection to Prevention - Preconditions for Comprehensive Gathering of Information on Discrimination in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Emina Ćerimović
Subject(s): Politics, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Information Architecture, Public Law, Policy, planning, forecast and speculation, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; discrimination; information access; politics; human rights: refugees;
Summary/Abstract: Usvajanjem Zakona o zabrani diskriminacije u julu 2009. godine svim institucijama u Bosni i Hercegovini (BiH) propisana je obaveza prikupljanja i vođenja evidencije podataka o predmetima diskriminacije. Prema ovom zakonu, institucija odgovorna za nadzor nad njegovim sprovođenjem je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ministarstvo je obavezno i da koordinira aktivnosti prikupljanja podataka te da djeluje kao centralni repozitorij podataka o diskriminaciji u širem smislu. Pored toga, Ministarstvo ima obavezu izvještavanja o pojavama i obimu diskriminacije. No, i skoro četiri godine nakon njegova usvajanja brojne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije u ovom domenu ostaju neispunjene. Posljedica toga je nepostojanje uvida u stvarno stanje diskriminacije u društvu, što onemogućuje razvoj i provođenje adekvatnih politika i aktivnosti usmjerenih ka suzbijanju i zaštiti od diskriminatornog postupanja u Bosni i Hercegovini.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian