A City’s Decline: Towards the Prevention of Deterioration of Public Spaces in Sarajevo Neighborhoods Cover Image

Degradacija grada: ka sprečavanju propadanja javnih prostora u sarajevskim naseljima
A City’s Decline: Towards the Prevention of Deterioration of Public Spaces in Sarajevo Neighborhoods

Author(s): Mirna Jusić
Subject(s): Politics, Policy, planning, forecast and speculation, Rural and urban sociology, Economic development
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; Sarajevo; public spaces; communal services;
Summary/Abstract: Očigledno propadanje javnih prostora u urbanim naseljima u Sarajevu rezultat je niza faktora, uključujući neprecizan normativni okvir i nedostatak standarda za pojedine komunalne djelatnosti , te nedovoljne mehanizme kontrole isporuke i kvaliteta usluga u oblasti ma komunalne čistoće i održavanja javnih površina. Također, evidentan je i niz prepreka sankcioniranju prekršaja koji se odnose na onečišćenje i uništavanje urbanih prostora, kao i neadekvatni mehanizmi komunikacije između nadležnih institucija i stanovnika Sarajeva. Ovaj sažetak nudi preporuke usmjerene na unapređenje aktualne regulative i prakse kako ne bi došlo do daljnje fizičke deterioracije javnih prostora, a prvenstveno je namijenjen predstavnicima kantonalne i lokalne vlasti u Sarajevu.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian