Continuing Discrimination with Judicial Means: Logical Acrobatics and Absurdities of the Second Instance Decision in the Case of “Two Schools under One Roof” Cover Image

Nastavak diskriminacije pravosudnim sredstvima: logičke akrobacije i apsurdi drugostepene sudske odluke u predmetu Dvije škole pod jednim krovom
Continuing Discrimination with Judicial Means: Logical Acrobatics and Absurdities of the Second Instance Decision in the Case of “Two Schools under One Roof”

Author(s): Aleksandra Ivanković-Tamamović
Subject(s): Politics, Education, Criminal Law, Public Law, School education, State/Government and Education
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; discrimination; judicial means; court; two schools under one roof;
Summary/Abstract: Koncept i praksa poznati pod nazivom “dvije škole pod jednim krovom”, po kojem u izvjesnim školama učenici različite nacionalnosti nastavu pohađaju u okviru formalno iste škole, ali prateći različite, nacionalne programe, pri tome koristeći različite prostorije, ponekad ulazeći u školu na različite ulaze ili čak i u različite zgrade, jedan je od paradoksa poslijeratnog bosanskohercegovačkog društva. Nastao kao privremeno rješenje usmjereno na omogućavanje jednakog tretmana djeci različitih nacionalnosti, u područjima u kojima je opstao koncept je odavno iz modela za lakšu integraciju prerastao u otvorenu segregaciju, pri čemu, naravno, najveću štetu trpe baš i upravo djeca koja u takve škole idu. Ograničeni na spoznaju samo jednog, sopstvenog identiteta, obeshrabreni ili čak spriječeni da upoznaju drugo i drugačije, sa drugog kraja školskog dvorišta, ulice ili grada, učenici ovih škola odrastaju u strahu od asimilacije, što u konačnici dovodi do razvoja individua koje se boje svijeta oko sebe, umjesto da u njemu žive u slobodi i da prosperiraju. Earl Warren, predsjednik Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, još prije šezdeset godina, u čuvenoj presudi Brown protiv Odbora obrazovanja, kojom je ukinuto rasno segregirano obrazovanje u SAD-u, kazao je: “U oblasti javnog obrazovanja nema mjesta za doktrinu ‘odvojeni ali ravnopravni’. Odvojeni obrazovni sistemi su u srži neravnopravni”.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian