Survey Results: Attitudes of Citizens of BiH Towards Open Government Partnership Principles Cover Image

Rezultati ankete: Odnos građana Bosne i Hercegovine prema principima Partnerstva za otvorenu vlast
Survey Results: Attitudes of Citizens of BiH Towards Open Government Partnership Principles

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; governance; open government partnership; citizens; transparency; survey results;
Summary/Abstract: “Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership - OGP) je multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost vlasti u kojoj učestvuje 60 zemalja. Iako Bosna i Hercegovina (BiH) ispunjava osnovne uslove pristupa ovoj važnoj međunarodnoj inicijativi, vlasti u BiH još uvijek nisu izrazile spremnost da se uključe u “Partnerstvo za otvorenu vlast”, pa je tako BiH jedina zemlja zapadnog Balkana pored Kosova koja nije dio inicijative. U okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi”, Centar za društvena istraživanja Analitika pokreće niz istraživačkih i zagovaračkih aktivnosti kako bi se ova inicijativa promovirala u BiH.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian