Research Results: The Availability of Information on The Official Web Presentations of Public Institutions of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Rezultati istraživanja: Dostupnost informacija na službenim web-prezentacijama javnih organa Bosne i Hercegovine
Research Results: The Availability of Information on The Official Web Presentations of Public Institutions of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Information Architecture, Public Administration, Public Law, ICT Information and Communications Technologies, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; public institutions; information access; information availability; official web presentations;
Summary/Abstract: Javni organi Bosne i Hercegovine (BiH) ne slijede međunarodne prakse i standarde kada je riječ o objavljivanju informacija od javnog značaja na vlastitim službenim web-prezentacijama. Iako se trenutna praksa objavljivanja informacija ne može u cijelosti ocijeniti kao netransparentna, zabrinjavajući nedostatak transparentnosti javlja se u segmentu koji se tiče informacija o budžetu, operativnih informacija i dijelom informacija o organizacijskoj strukturi institucije. Drugim riječima, ključne informacije o radu institucija BiH još uvijek nisu dostupne javnosti, što upućuje na njihovu “zatvorenost” i nespremnost preuzimanja proaktivne uloge u osiguravanju pristupa informacijama koje se nalaze u njihovom posjedu.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian