The Collective Anti-Discrimination Lawsuit in the System of Protection against Discrimination in BiH Cover Image

Kolektivna tužba u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: ključni nedostaci pravnog okvira i prijedlozi rješenja
The Collective Anti-Discrimination Lawsuit in the System of Protection against Discrimination in BiH

Author(s): Boris Topić
Subject(s): Constitutional Law, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; discrimination; legislation; court; lawsuit; protection;
Summary/Abstract: Zakonom o zabrani diskriminacije BiH regulisan je i institut kolektivne tužbe za zaštitu od diskriminacije. Ovim institutom nevladinim organizacijama se daje mogućnost da pokrenu parnični postupak u slučaju diskriminacije većeg broja lica. Međutim, uprkos rasprostranjenosti pojava diskriminacije u BiH, ovaj oblik apstraktne antidiskriminacione zaštite nije naišao na odgovarajuću primjenu. Određena poboljšanja zakonske regulative u pogledu prirode i vrste zahtjeva iz kolektivne tužbe, fleksibilnijeg uređivanja aktivne legitimacije i subjektivnih granica presude mogu da doprinesu boljem razumijevanju ovog instituta, kao i proširivanju kruga potencijalnih podnosilaca tužbe, a time i do njegove šire upotrebe.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian