Employment Policies in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini
Employment Policies in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Labor relations, Policy, planning, forecast and speculation, Socio-Economic Research
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; labour relations; employment; policies;
Summary/Abstract: Politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini (BiH) često se ocjenjuju kao neefikasne, neadekvatne i neusklađene sa aktuelnim međunarodnim standardima. Neki od ključnih nedostataka postojećih politika i prakse zapošljavanja u BiH su niska kapacitiranost i organizacijska neefikasnost službi za zapošljavanje, niska i loše prioritizirana potrošnja na politike zapošljavanja te nizak kvalitet, opseg i obuhvat mjerama zapošljavanja.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian