Anti-Discrimination Measures Without Measurement: Collecting Data on Discrimination in BiH Cover Image

Antidiskriminacijske mjere bez mjerenja: prikupljanje podataka o diskriminaciji u BiH
Anti-Discrimination Measures Without Measurement: Collecting Data on Discrimination in BiH

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Social differentiation, Studies in violence and power, Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; discrimination; anti-discrimination measures; data collection;
Summary/Abstract: Iako je Zakon o zabrani diskriminacije, kojim je uređena i oblast prikupljanja podataka o diskriminaciji u BiH, na snazi već sedam godina, funkcionalan sistem za prikupljanje ovih podataka još uvijek nije uspostavljen. Ključna zakonska obaveza uspostavljanja centralne baze podataka o diskriminaciji nije ispunjena, a mehanizmi za prikupljanje podataka u ovoj oblasti nikada nisu zaživjeli u praksi. Iako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poduzelo određene korake ka uspostavljanju sistema, zabrinjava činjenica da se cijeli proces odvija sporo, uz brojne manjkavosti i nedorečenosti.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian