The Quality of the Judiciary's Response to Corruption in Bosnia and Herzegovina: Key Findings of a Three-year Monitoring and Analysis Cover Image

Kvalitet odgovora pravosuđa u Bosni i Hercegovini na korupciju: Ključni nalazi trogodišnjeg monitoringa i analize
The Quality of the Judiciary's Response to Corruption in Bosnia and Herzegovina: Key Findings of a Three-year Monitoring and Analysis

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Evaluation research, Present Times (2010 - today), Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; judiciary; corruption; resposnse; monitoring; analysis;
Summary/Abstract: U periodu od 2016. do kraja 2018. godine, Centar za društvena istraživanja Analitika proveo je monitoring i analizu kvaliteta postupanja pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) u predmetima vezanim za koruptivna krivična djela. Metodološki okvir razvijen za te potrebe prvenstveno se fokusira na statističke, odnosno kvantitativne, te kvalitativne pokazatelje rada pravosuđa u ovoj oblasti. Statistički pokazatelji u tom smislu su numerički indikatori obima posla tužilaštava i sudova u BiH u oblasti koruptivnih krivičnih djela u periodu od godine, a koji su dobijeni na osnovu zvaničnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH). Kvalitativni pokazatelji su dobijeni analizom sadržaja optužnica i presuda izvršenom na slučajnom uzorku od 50 predmeta iz svih jurisdikcija u BiH koji se odnose na koruptivna krivična djela, a koji su pravosnažno okončani u konkretnoj godini. Ovaj dokument prezentira neke od najvažnijih nalaza trogodišnjeg monitoringa i analize rada pravosuđa na svim nivoima u BiH na procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Nalazi su objedinjeni za sve tri godine za koje je monitoring obavljen kako bi se omogućilo jednostavnije uočavanje trendova po bitnim aspektima rada pravosuđa u BiH u ovoj oblasti. Važno je napomenuti da, budući da smo inicijalnu metodologiju dorađivali i dopunjavali u kasnijim godinama, u nekim segmentima kvalitativne analize za prethodne godine nisu navedeni podaci za sve indikatore.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian