Violence Against Women and Systemic Discrimination: A Long Way to Justice Cover Image

Nasilje nad ženama i sistemska diskriminacija: (pre)dug put do pravde
Violence Against Women and Systemic Discrimination: A Long Way to Justice

Author(s): Aleksandra Ivanković
Subject(s): Gender Studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Studies in violence and power, Victimology
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: women; violoence; systemic discrimination; justice; international law; conventions;
Summary/Abstract: I dok je javnost jednog od naših susjeda nedjeljama bitku bila za ratifikaciju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznatija kao Istanbulska konvencija), Bosna i Hercegovina je tu konvenciju bezbolno i bez prevelike pompe tiho ratifikovala još u novembru 2013. Ono što slijedi je jedna nestvarno stvarna priča o kompleksnoj problematici kojom se Konvencija bavi, u kojoj je svaka sličnost sa stvarnim osobama namjerna.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian