What Putin said Cover Image

Šta je Putin rekao
What Putin said

Author(s): Vladimir Gligorov
Subject(s): International Law, Security and defense, Geopolitics, Peace and Conflict Studies, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Russia; Ukraine; aggression; war; Vladimir Putin; conflict justification; international law;
Summary/Abstract: Nije uopšte potrebno tumačiti. Predsednik Rusije je Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija objasnio zašto smatra da je ruska vojna intervencija u Ukrajini u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Što je ovaj drugi gotovo ispod glasa osporio. Objašnjenje je poučno.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2022
  • Language: Serbian