"Better Life" as a premonition of the disintegration of Yugoslavia Cover Image

„Bolji život“ kao slutnja raspada Jugoslavije
"Better Life" as a premonition of the disintegration of Yugoslavia

Author(s): Davor Katunarić
Subject(s): Political history, Film / Cinema / Cinematography, Sociology of Art
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; disintegration; "Bolji život";
Summary/Abstract: Pogledavši ovih dana na Klasik TV prvu sezonu Boljeg života naknadnoj mi se pameti s odmakom od trideset godina nametnula misao da se tu seriju može gledati u određenom onodobnom političkom ključu. Središnja radnja se, naime, vrti oko pitanja hoće li se dvoje glavnih likova razvesti. Te godine 1988. još uvijek neizgovarano pitanje mogućeg razlaza jugoslavenskih republika stvaralo je ozračje u kojem je mogući razvod braka Dragiše i Emilije Popadić postao stvar od općejugoslavenskog interesa.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2020
  • Language: Croatian