40 things you should know about the pandemic Cover Image

40 stvari koje treba znati o pandemiji
40 things you should know about the pandemic

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Health and medicine and law
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Global pandemic; COVID-19; Restriction of social contacts; Health policy; Quarantine; Self-isolation;
Summary/Abstract: Priručnik za pesimiste - 1. Neki će i preživjeti. 2. Ako ne budete među takvima, ipak je lijepo znati da život na Zemlji ima perspektivu. 3. To vam, doduše, neće biti od koristi. 4. Maksimalno smanjite sve socijalne kontakte i nastojte se što manje kretati među ljudima, a ako ne budete imali sreće i preminete, nastavite s istom praksom...

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2020
  • Language: Croatian