Gastarbeiter's torment Cover Image

Gastarbajterska muka
Gastarbeiter's torment

Author(s): Danijela Stefanović
Subject(s): Health and medicine and law
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Covid-19 pandemic; Being abroad in the pandemic;
Summary/Abstract: Pandemija me zatekla u Beču. Od početka godine (a nadam se i do njenog kraja) zaposlena sam kao saradnica na projektu Egyptian Root Lexicom u Institutu za egiptologiju Univerziteta u Beču. Više od nedelju dana radim od kuće, u skladu sa uputstvima koja gotovo dnevno dobijamo sa Univerziteta i uz maksimalnu podršku pratećih službi, posebno IT sektora. Zahvalna sam i kolegama iz Instituta na podršci.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2020
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode