Vučić in heaven Cover Image

Vučić u raju
Vučić in heaven

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Government/Political systems, Political behavior, Health and medicine and law
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Aleksandar Vučić; Terror government; Biopolitics; COVID-19; Health of a nation;
Summary/Abstract: Lepo bi bilo da ovo potraje, razmišlja Aleksandar Vučić, ne mogu ustvari ni da zamislim ništa divnije od toga, nego da traje i traje i traje, što bi se reklo u beskraj, vojska na ulicama, policijski sat, zavijanje sirena, strah u kostima, žmirkava svetla patrolnih kola, veličanstvena lepota demokratske strahovlade, a ja bez lažne skromnosti mogu da kažem, Sudbina naroda je u mojim rukama!, odnosno, mnogo tačnije, Ima svi da me slušaju! Amen!, sam ne znam kome za ovo treba da zahvalim, neverovatnim spletom okolnosti došlo je do savršene kombinacije Više Sile i Niskih Pobuda, s tim da je ovo prvo objektivnog a drugo subjektivnog porekla, prvo je možda Božji a drugo sigurno moj doprinos opštoj situaciji, jer logika borbe protiv smrtonosne bolesti u potpunosti je izokrenula uobičajena shvatanja čovekova ponašanja u kriznim momentima, došlo je do najčudnovatijih inverzija, solidarnost se, na primer, manifestuje tako da ne pružamo jedni drugima ruke...

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Serbian