"Sve jedan gori od drugog": the views of British diplomats on the crisis and the war in Yugoslavia Cover Image

„Sve jedan gori od drugog“: stavovi britanskih diplomata o krizi i ratu u Jugoslaviji
"Sve jedan gori od drugog": the views of British diplomats on the crisis and the war in Yugoslavia

Author(s): Srđan Milošević
Subject(s): Diplomatic history, Military history, Political history, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; politics; crisis; decomposition; war; British diplomacy:
Summary/Abstract: Politička kriza koja je zahvatila Jugoslaviju imala je snažan međunarodni odjek, naročito od prvih sukoba u leto 1990. Ta kriza je pogodila zemlju koja je u vreme prestanka Hladnog rata odista gubila na značaju u međunarodnoj političkoj areni, ali koja nije bila ni sasvim izvan „radara“ velikih svetskih sila. Naprotiv, interesovanje za Jugoslaviju i njenu budućnost raslo je sa eskalacijom krize u njoj. Sa sve većim osamostaljivanjem republika broj aktera koji su bili sagovornici stranih vlada sa jugoslovenske strane se povećavao, budući da je pragmatičan pristup međunarodnih krugova podrazumevao da se razgovara sa stvarnim nosiocima vlasti u Jugoslaviji. To je, istovremeno, bila prilika za formiranje stavova o novim liderima i, uopšte, o toku jugoslovenske krize.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2021
  • Language: Serbian