Date of the end of Yugoslavia Cover Image

Datum kraja Jugoslavije
Date of the end of Yugoslavia

Author(s): Sergej Flere
Subject(s): History of Law, Constitutional Law, Political history, Social history, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; decomposition; 70s; 80s; Constitution;
Summary/Abstract: O datumu kraja Jugoslavije može se raspravljati. Mnogo je svojevrsnih prekretnica indikativnih za taj raspad. U stvari, mnogo je činjenica koje se mogu objasniti samo dugotrajnim procesima. Na primer, slovenačko zalaganje za minimum zajedničkih funkcija federacije i srpsko nastojanje da se ostvari Jugoslavija sa što manje decentralizacije, dugotrajna su nastojanja (vidljiva još 1962. na sednici politbiroa SKJ). Ali su ona 80-ih godina dospela u širu javnost delatnošću etničkih preduzetnika, različitih političkih mutivoda koji su pecali u jugoslovenskoj krizi. Među njima je bilo raznih primeraka, od automehaničara sa Kosova do sveštenika iz Hercegovine.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2021
  • Language: Serbian