Day of Serbian shame Cover Image

Dan srpske sramote
Day of Serbian shame

Author(s): Dejan Ilić
Subject(s): Ethnohistory, Political history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Serbia; 15th of September; Yugoslavia;
Summary/Abstract: Mogao je 15. septembar mirno da stoji u istoriji kao dan velikog junaštva i početak kraja 1. svetskog rata. Tog dana, znamo, učili smo to i u jugoslovenskim socijalističkim školama, jedinice ondašnje srpske vojske uz podršku jugoslovenskih dobrovoljaca i saveznika napravile su rupu na Solunskom frontu i rasparale čvrsto postavljenu liniju Centralnih sila. U taj rat, učili smo i to, vojska tadašnje Srbije ušla je sa jugoslovenskim ciljem – da se oslobode Srbi, Hrvati i Slovenci. Postavljen u decembru 1914, Niškom deklaracijom, cilj je potvrđen 1915, odbacivanjem ponude saveznika, i konačno ostvaren u decembru 1918. Ako je išta mogao biti – 15. septembar je morao biti jugoslovenski praznik. Što je i bio u prvoj Jugoslaviji.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2021
  • Language: Serbian