Amateur immunology and nationalist infectology Cover Image

Amaterska imunologija i nacionalistička infektologija
Amateur immunology and nationalist infectology

Author(s): Dino Mustafić
Subject(s): Government/Political systems, Security and defense, Political behavior, Health and medicine and law, Nationalism Studies
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Global pandemic; COVID-19; Bosnia and Herzegovina; Helath policy; Dealig with the pandemic in BiH; Political situation in Bosnia; Milorad Dodik; boycotting state institutions;
Summary/Abstract: To što se događa pred našim očima nije samo obična turbulencija. Za globalizirani svijet koji je rođen na ruševinama Hladnog rata pandemija korona virusom jeste raskršće sa mnogo putokaza čovječanstvu. Nadam se da ćemo izabrati onaj smjer koji će temeljito pretresti našu savjest i inteligenciju, donijeti očekivani preokret prema onom nivou solidarnosti, razumijevanja i zajedništva među ljudima koji budućim pokoljenjima može obezbjediti stvarni mir i zdravlje na planeti. Da li će biti većine u našim društvima za taj izbor? Da li će se krenuti drugim putem izolacionizma i civilizacijske regresije? Odgovor je danas neizvjestan. Oduvijek sam pripadao onoj manjini koja je pažljivo slušala one naučnike, ekonomiste i političare koji su upozoravali čovječanstvo kroz kataklizmična predviđanja silaska u pakao jer ne marimo za prirodu već mahnito trčimo za profitom.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian