Notebook of Robi K.: Trešeta i briškula Cover Image

Bilježnica Robija K.: Trešeta i briškula
Notebook of Robi K.: Trešeta i briškula

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Short Story, Health and medicine and law
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Croatia; Coronavirus; short story;
Summary/Abstract: Mi smo bili kod mog dida na Šolti. Tamo smo mi za stolom u kužinibacili se na marendu. Onda je didi zazvoncao mobitel. Dida je menirekao: „Malac, aj pliz stisni ga na spinkerfon, masni su mi prsti odpancete!“ Onda sam ja stisnijo ga. Na mobitelu je bijo onaj didinfrend don Joso. Don Joso je rekao: „Faljen isus i brujet od škrpine!“Dida je rekao: „Di si Joso, kućo stara! Kako zdravlje?“ Don Joso jerekao: „Dobro je, da kucnen u drvo! A ti?“ Dida je rekao: „Prva liga!Evo se baš fudran sa pancetom i kapulom! Imaću više vitaminanego Prva proleterska Dalmatinaca!“ Onda je don Joso rekao:„Nego, jesi čuja da nan je Tonino fasova koronu?“

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2020
  • Language: Croatian