Robi K's notebook: Everyone to Vukovar! Cover Image

Bilježnica Robija K.: Svi u Vukovar!
Robi K's notebook: Everyone to Vukovar!

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Short Story, School education, Health and medicine and law
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Croatia; Coronavirus; school education; short story;
Summary/Abstract: Učiteljica Smilja je u školi rekla da ponavljaćemo gradivo iz poznavanja prirode i društva. Uča je rekla: „Saćemo sa par pitanja i odgovora utvrdit ono šta smo naučili juče!“ Mi rulja u razredu smo klimnili sa glavušama. Onda je učiteljica Smilja pitala: „Ako su zbog pandemije koronavirusa zabranjena sva okupljanja, ako na pirevima i sprovodima ne smi bit više od po tries ljudi, a na komenoraciji u Vukovaru se smi okupit pesto ljudi, s tin da ih se očekuje i masu više, šta to ustvari znači? Aj ti Nela!“

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Croatian