Notebook of Robi K.: School on the third Cover Image

Bilježnica Robija K.: Škola na trećem
Notebook of Robi K.: School on the third

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Media studies, Short Story, Health and medicine and law
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Croatia; Coronavirus; short story; media;
Summary/Abstract: Moja mama je nazvala mog dida na Šoltu da pita da kako je i da šta ima novo. Moj dida je njoj rekao: „Kako ću bit, jebate, u teškom san kurcu od cile ove situacije!“ Mama je njemu rekla: „Dobro, čako, pa svima nan je sad malo grubo, moraš se strpit…“ Dida je rekao: „Šta ću se strpit, ženska glavo! Pa sve živo je zatvoreno! Ne radi Bepova konoba, ne radi Špirov kafić, nemaš nigdi poć za ubit dosadu… Nisan ima drugog izbora nego dovest kurve doma i malo se zabavit!“ Mama je cijuknila: „Čako?! Šta to govoriš?!“ Dida je rekao: „Govorin da san šteknijo televiziju i da gledan prenos sjednice vlade!“ Mama je rekla: „A to…“ Dida je rekao: „Bez brige! Stavija san i masku i goldun!“

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Croatian