Uncontrolled spread Cover Image

Nekontrolisano širenje
Uncontrolled spread

Author(s): Miloš Marković, Emina Milošević, Svetlana Lukić
Subject(s): Health and medicine and law, Demography and human biology
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Coronavirus; discussion; Miloš Marković; Emina Milošević.; virus spread; measures; children; pregnant women; chronic patients;
Summary/Abstract: Uvedenim merama država je omogućila nesmetano širenje virusa tako da više nije pitanje da li ćemo se razboleti, nego kada i sa kojim stepenom odbrane. Da li nam je neophodna i koja treća doza vakcine? Da li i kojom vakcinom treba da budu vakcinisani deca, trudnice, hronični bolesnici? Govore imunolozi sa Instituta za Mikrobiologiju i imunologiju prof. dr Miloš Marković i dc. dr Emina Milošević. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2021
  • Language: Serbian