Language and politics Cover Image

Jezik i politika
Language and politics

Author(s): Nikolai Klimeniouk
Contributor(s): Novak Guslov (Translator)
Subject(s): Politics, Language studies, Politics and Identity, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Ukraine; Russia; language; politics;
Summary/Abstract: Odnedavno imam problem da kažem ko sam. Na pitanje da li sam Rus ne mogu da odgovorim sa da ili ne. Moji preci su Ukrajinci iz Zaporožja, Jevreji iz Litvanije i Grci i Nemci sa Krima; govorim ruski, u Moskvi sam završio srednju školu i jedan od mojih predaka o kome ne znam gotovo ništa je imao rusko prezime. Da li to znači da sam Rus?

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian