Higher stage of Putinism Cover Image

Viši stadijum putinizma
Higher stage of Putinism

Author(s): Alexander Skobov
Contributor(s): Haim Moreno (Translator)
Subject(s): Government/Political systems, International relations/trade, Military policy, Political behavior, Politics of History/Memory, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Vladimir Putin; Russia's foreign policy; Imperialistic ideas; Russia's aggression against Ukraine;
Summary/Abstract: Putinov prelazak na otvoreno hitlerovsku spoljnu politiku kvalitativno menja političku konfiguraciju unutar zemlje. Pre svega, s dnevnog reda je definitivno skinut projekat „ujedinjene antiputinske opozicije“. Putin je, onako skoro sasvim po hitlerovski, uzjahao „postversajski sindrom“, raspalio masovnu imperijalno-šovinističku psihozu i pridobio značajnu većinu onih koji podržavaju agresivnu politiku koju je on započeo. Na njegovu stranu je dobrim delom stala i opozicija, naravno dumska, ali ne samo ona.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian