Notebook of Robi K.: Nuclear War Cover Image

Bilježnica Robija K.: Nuklearski rat
Notebook of Robi K.: Nuclear War

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Fiction, Security and defense, Peace and Conflict Studies
Published by: Peščanik NVO
Keywords: nuclear war;
Summary/Abstract: Mi obitelj smo kod mog dida na Šolti sidili u kužini za obidom. Prvo smo izili juvu sa njokima od griza. Onda je mama iznila na stol lešo govedinu i šalšu od pomidori. Mi smo navalili na njupanciju. Onda je odiza brda iz vatrogasnog doma tuta forca zazvečala sirena. Mama je iskobečila oči: „Muko irudova, šta je ovo?“ Onda su odiza drugog brda tuta forca zazvonila zvona sa Gospe od Kadulje i Lavande. Sad su se sirena i zvona spojili u revijsku buku. Tata je zinijo: „Koji je ovo kua?“ Onda je moj dida skočijo se iz katrige i viknijo je: „Ljudi, ovo je uzbuna za atomski napad! Bižmo ća u sklonište!“

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2022
  • Language: Croatian