Does Migration Bring Enlightenment? Immigration and Transformation of Identity as Encounter and Confrontation Practice Cover Image

Göç Aydınlanma Sağlar mı? Karşılaşma ve Yüzleşme Pratiği Olarak Göç ve Kimliğin Dönüşümü
Does Migration Bring Enlightenment? Immigration and Transformation of Identity as Encounter and Confrontation Practice

Author(s): Mehmet Evkuran
Subject(s): Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Religion; identity; immigration; religious identities; cultural differences; harmony
Summary/Abstract: Toplumsal sorunların çözümünde dinden yararlanmak mümkün müdür? Eğer mümkünse nasıl? Dinlerin ve inançların merkezi sayılan Ortadoğu, günümüzde dünyanın en kaotik coğrafyası haline gelmiştir. Savaşlar, istikrarsız yapılar, radikalizm sosyal hayatı çoktandır tehdit etmeye başlamıştır. Bu sürecin en önemli sonuçlarında biri kitlesel göçlerdir. Göç İslam dünyasında kültürel ve politik olduğu kadar dinsel etkileşimi de arttırdı. Üst kimlik olarak İslam’a vurgu yaparak sorunları çözmeye çalışmak bir dereceye kadar yararlı olabilir. Ancak bu yaklaşım kültürel farklılaşmalardan kaynaklanan sorunların çözümünde yetersiz kalacak gibi görünüyor. Bu çalışmada kültür ve kimlik sorunlarının çözümünde din-göç eksenindeki sorunlar tartışılmıştır.

  • Page Range: 83-89
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish