Contributions to the Sociology of Violence Cover Image

Prilozi za sociologiju nasilja
Contributions to the Sociology of Violence

Author(s): Hidajet Repovac
Subject(s): Sociology, Studies in violence and power
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: sociology; violence; definition; subject;
Summary/Abstract: Nakon više od dva stoljeća razvoja sociologije kao posebne nauke o društvu (društvene nauke) suočeni smo s propitivanjem potrebe i mogućnosti zasnivanja sociologije nasilja kao posebne sociološke discipline. Ovaj, ako se može reći, teorijski i naučni promašaj ili apsurd pokazuje koliko se u razvoju sociologije tek sada uviđaju izvjesne dihotomije i diskrepancije, te spontanost u proučavanju društvenih pojava. Redoslijed nastanka društvenih pojava, a napose njihovo otkrivanje i manifestiranje nije uvijek, ili ne bar prečesto, bilo pravilo u razvoju predmeta i metoda sociologije. Najprije su zahvaćene one pojave koje su po svojoj strukturi i karakteru ispoljavanja bile najprozaičnije, najjednostavnije i često odvojene od društvene matice. Ta činjenica sociologiju je odvojila od krucijalnih društvenih fenomena koji su bili i ostali posljedica, ali još više, u povratnom smislu, uzrok protivrječnostima i turbulencijama u društvenom razvitku. Razlog tome treba tražiti ne kod utemeljivača sociologije, već prije svega u razvoju društvene nauke i posebno sociologije tokom 20. stoljeća, gdje je u rivalitetu orijentacija u društvenoj nauci ponajprije ovladala ona koja se oslanjala na tzv. nove pojave i nova pitanja zaobilazeći ona „stara“ i tek otvorena, među kojima svakako prvo mjesto pripada fenomenu nasilja, koje je staro koliko i samo društvo.

  • Page Range: 102-106
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian